MIESZANIE
MIESZADŁA
OSIOWE
MIESZADŁO ŚMIGŁOWE
                PR-D                                PR-U
            pompowanie cieczy w dół                     pompowanie cieczy w górę
Ne s/d d/D b/D
0,32 1,0 0,35 0,1
0,36 1,0 0,22 0,1
0,62 1,5 0,22 0,1
1,00 2,0 0,31 0,1
1,36 2,5 0,22 0,1
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Mieszadło śmigłowe
MIESZADŁO TURBINOWE Z 4 ŁOPATKAMI 
POCHYLONYMI POD KĄTEM 45
O
             4PBT-D                              4PBT-U
            pompowanie cieczy w dół                     pompowanie cieczy w górę
Charakterystyka mocy w zakresie  burzliwym
Ne=1,27
Mieszadło turbinowe 4PBT
LIGHTNIN A6000 i A6100
Charakterystyka mocy w zakresie  burzliwym
Ne=0,23
Lightnin A6000/A6100
LIGHTNIN A310 / A510
Charakterystyka mocy w zakresie  burzliwym
Ne=0,30
Lightnin A310/A510
LIGHTNIN A320 i A340
                 A320                                 A340
        
Charakterystyka mocy w zakresie  burzliwym dla obu mieszadeł
Ne=0,64
Lightnin A320 i A340
LIGHTNIN A315 i A345
                 A315                                 A345           
Charakterystyka mocy w zakresie  burzliwym dla obu mieszadeł
Ne=0,75
Lightnin A315 i A345                                 CHEMINEER HE-3


  
na podstawie Chemineer

Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym

Ned/D
0,20,5
0,220,4
0,260,3
0,30,2
 
informa
cje dodatkowe o HE-3: #713 pdf

CHEMINEER SC-3na podstawie Chemineer


Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym

Ned/D

informacje dodatkowe o SC-3: #716 pdfZdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar

ŚMIGŁOWE Z ZĘBAMI
Chemineer HE-3


Chemineer SC-3

Cleveland Eastern Mixers


 
Mieszadło śmigłowe z zębami