MIESZANIE
MIESZADŁA
PROMIENIOWE
TURBINA RUSHTONA Z 3 LUB 4 ŁOPATKAMI
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
           3RT                                           4RT
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Ne b/d d/D Mieszadło
3,3 0,083 0,33 3RT
3,4 0,1 0,33 3RT
4,3 0,083 0,33 4RT
4,4 0,1 0,33 4RT
3RT
4RT
TURBINA RUSHTONA Z 5 LUB 6 ŁOPATKAMI
           5RT                                           6RT
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Ne b/d d/D Mieszadło
5,4 0,083 0,33 5RT
5,4 0,1 0,33 5RT
6,0 0,083 0,33 6RT
6,0 0,1 0,33 6RT
5RT
6RT
TURBINA RUSHTONA Z 8 LUB 12 ŁOPATKAMI
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
           8RT                                           12RT
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Ne b/d d/D Mieszadło
7,8 0,083 0,33 8RT
7,8 0,1 0,33 8RT
9,9 0,083 0,33 12RT
10,0 0,1 0,33 12RT
8RT
12RT
MIESZADŁO ŁOPATKOWE Z 2 LUB 4 ŁOPATKAMI
Zdjęcia dzięki uprzejmości P.Csiszar
           RP2                                           RP4
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Mieszadło Ne
RP4 3,4
RP2
RP4
MIESZADŁO ŁOPATKOWE Z 6 ŁOPATKAMI
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
MIESZADŁO HOLMES & NARVER - R300
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
RP6
Holmes&Narver R300
LIGHTNIN - R320
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
Lightnin R320
TURBINA SMITHA
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
Ne=3,2
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Turbina Smitha
LIGHTNIN R510
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Ne=0,65
Lightnin R510
LIGHTNIN R500
Zdjęcie dzięki uprzejmości P.Csiszar
Charakterystyka mocy w zakresie burzliwym
Ne=0,45
Lightnin R500